Sing Sings historie

Andelsboligforeningen er beliggende på matrikel.nr. 11 I Mørdrup By på Stokholmsvej 29 A-F i Espergærde. Her lå tidligere Søbæk Mølle, også kaldet Søbæk Hus, hvor digteren Johannes Ewald boede fra 1775-1777.

Søbækhuset

Man ved ikke præcist hvor længe Søbæk Mølle har eksisteret men den optræder i arkivalier fra 1555. Møllen var længe den eneste bebyggelse uden for selve Mørdrup By. Efter at have ophørt med at være mølle skiftede Søbæk Hus ejere flere gange. I 1907 brændte hele Søbæk Hus.

Tømrermester Harald Tjellesen købte tomten for at bebygge den med udlejningsboliger. Det var under Tjellesen at de bygninger som nu står på vores ejendom blev bygget. Navnet Sing Sing kommer af at ejendommen, med dens tidligere grå og triste farve, bragte folk mindelser om Sing Sing fængslet i New York.

Senere blev huset opkøbt af en vis Hagemann, som også udlejede lejlighederne, men han gik konkurs og kom i fængsel. Lejerne fik i den forbindelse tilbud om at købe ejendommen, og dette blev starten på Andelsboligforeningen Sing Sing. Foreningen blev stiftet d. 1. april 1984.

I dag består foreningen af 13 andele. Gennem vores have risler Søbækken der har sit udspring i Gurre, og som naturligvis gav navn til Søbæk Mølle/Hus.

På grunden har der engang ligget en høj som man mener kunne være en oldtidshøj. Højen gik under navnet Ewalds Høj, men hed retteligt Lindehøjen. Efter sigende skulle det have været en ret stor høj. Tjellesen lod højen sløjfe, til stor fortrydelse for mange.

At grunden har huset lidt af hvert kan man forvisse sig om ved at grave i lidt i jorden. Der er under havearbejde fundet så forskellige ting som gamle svenske mønter (1800 årene), griseknogler, bygningsaffald og dele af et keramisk gebis.
Der knytter sig en følgende pudsige historie til Søbæk Hus: Omkring 1800-tallet var Søbæk Hus ejet af en lokal fisker ved navn Peder Jensen. Peder Jensen var en jævn mand der levede af at fiske og af hvad den smule jord han havde kunne give ham.
Peder Jensen døde i 1823. I forbindelse med den efterfølgende arvesag skulle der foretages en åstedsforretning på Søbæk Hus. På dagen for forretningen var værgen, skifteforvalteren samt vidner mødt op.SøbækMølle
Alle mente at det ville blive en nem sag at opgøre det simple bo. Stor var overraskelsen derfor, da et stort antal kister viste sig at indeholde adskillige guld- og sølvmønter samt sølvknapper og -bestik. Ikke lige just almindeligt bohavende for en lille husmand.
I alt var der 280 kilo guld og sølv på i huset, svarende til 9000 Rigsbankdaler. Til sammenligning gav køberen af Søbæk Hus efter skiftet 500 Rigsbankdaler for ejendommen – og med 9000 Rigsbankdaler ville Peder Jensen have kunnet købe så mange som 180 køer, flere end selv de største godser på den tid kunne fremvise.
Det vides ikke hvorledes denne jævne mand kan have akkumuleret en så enorm formue. Ifølge lokalhistoriker Kjeld Damgaard er det dog ikke usandsynligt at Peder Jensen har ernæret sig som kaper under Napoleonskrigene, og at værdierne således var røverkoster.

Køberen af Søbæk Hus var for øvrigt ejeren af Grydemosegård, der lå overfor Sing Sing; dér hvor huset ‘Markhytten’ nu ligger.

Tak til Kjeld Damgaard for lokalhistorisk information – Kjeld holder til på nettet på adressen www.tikobkommune.dk. Tak til Helsingør Leksikon for billedemateriale.

www.singsing.dk har eksisteret siden d. 4. april 2003.